Wat doet Brooke

 

 


Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland 
brengt de situatie van de werkpaarden en ezels in landen als India en Egypte al 29 jaar onder de aandacht van het Nederlandse publiek. In die landen zijn paarden, ezels en muildieren de stille werkkrachten van de allerarmsten. De werkdieren - alleen al in Egypte zijn het er naar schatting 1 miljoen - vervoeren loodzware lasten in de schroeiende hitte, terwijl ze door armoede en onwetendheid niet goed worden verzorgd. De eigenaren zijn te veel bezig met overleven om zich om hun werkdieren te bekommeren. Brooke Hospital for Animals (opgericht in 1934) helpt de werkpaarden en ezels, met gratis medische hulp door eigen lokale dierenartsen, in dierenziekenhuizen en met mobiele klinieken. En door middel van voorlichting zorgt de Brooke-organisatie dat het belang van dierenwelzijn langzaam tot de lokale dier-eigenaren doordringt. In Egypte alleen al, helpen de Brooke-dierenartsen jaarlijks 160.000 dieren. En via de dieren helpt Brooke ook de straatarme eigenaren die voor hun levensonderhoud van hun werkdier afhankelijk zijn. Onze donateurs maken dit mogelijk. 

1. Veterinaire hulp.

gratis diergeneeskundige hulp

Brooke Hospital for Animals geeft gratis diergeneeskundige hulp aan werkdieren, met eigen klinieken en mobiele klinieken. Daarnaast leiden we mensen uit lokale gemeenschappen op tot veterinaire hulpverleners die eerstelijnshulp kunnen verlenen. Door het welzijn van werkdieren te verbeteren, helpen we ook de mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun paard of ezel. 

Brooke werkt uitsluitend met dierenartsen, verzorgers en stafleden die zijn gerekruteerd uit de lokale bevolking.


2.
Preventie van welzijnsproblemen bij werkdieren.

voorlichting

In samenwerking met lokale groepen diereigenaren, hoefsmeden en tuigmakers identificeert Brooke welzijnsproblemen bij paarden en ezels in een bepaalde gemeenschap. Vervolgens wordt de oorzaak van die problemen vastgesteld, zodat kan worden gewerkt aan preventie. Door gemeenschappen te leren hoe ze, gezamenlijk en individueel, de gezondheidsrisico’s voor hun dieren tot een minimum kunnen beperken, zorgt Brooke ervoor dat ziektes en aandoeningen worden voorkomen.  Verder worden rondleidingen en lessen op school gegeven aan kinderen, zodat die op jonge leeftijd al leren hoe je met dieren moet omgaan. Het is een effectieve manier om het dierenwelzijn duurzaam te verbeteren.

3.
Beïnvloeding van nationale en internationale overheden en instanties met betrekking tot dierenwelzijn in derde wereldlanden.

pakistan - influencing

Brooke Hospital for Animals gaat de dialoog aan met lokale, nationale en internationale overheden en instanties, met als doel dat zij het welzijn van werkdieren in derde wereldlanden op de agenda zetten. Zo hopen wij een structurele verbetering van de leefomstandigheden van werkpaarden en ezels in derde wereldlanden te bewerkstelligen.

4. Praktisch onderzoek tot verbetering van dierenwelzijn. Diergeneeskunde op basis van bewijs.

onderzoek

Door eigen onderzoek in het veld identificeren wij aandoeningen bij werkpaarden en ezels, en ontwerpen wij effectieve behandelmethodes die eenvoudig kunnen worden toegepast door de diereigenaren en de gebruikers van paarden en ezels. Ook maken we gebruik van succesvolle voorlichtingprojecten uit de humane geneeskunde, en de landbouw ontwikkelingshulpsector. In verschillende werkgebieden testen wij continu het effect van onze aanpak, en passen we de bewezen effectieve methodes vervolgens op grotere schaal toe.

5. Vergroting van de naamsbekendheid van Brooke in Nederland

werkdier nieuws

Brooke-Nederland heeft zich ten doel gesteld om het Nederlandse publiek bekend te maken met het leed van werkdieren in die landen. Toen onze stichting begon, in 1994, waren nog maar weinig mensen bekend met de zware leefomstandigheden van de ezeltjes in de baksteenfabrieken en de koetspaarden in de straten van Delhi en Cairo. Wij sturen tweemaal per jaar een nieuwsbrief waarin informatie wordt verschaft over de activiteiten in het werkgebied. Foto- en tekstmateriaal zijn afkomstig van de Brooke-medewerkers die werken in het veld, waardoor een actueel en reëel beeld wordt gegeven van de Brooke-activiteiten. Het is fantastisch dat onze donateurs de nieuwsbrief doorgeven aan familie, vrienden, buren etc. Onze website en sociale media gebruiken wij als platform om de naamsbekendheid van Brooke verder te vergroten in Nederland en België.

6.
Fondsenwerving

Fondsenwerving

Zonder donateurs kunnen de Brooke-dierenartsen en hulpverleners geen werkdieren helpen. Brooke-Nederland werft fondsen in Nederland en België voor het werk van Brooke in de werkgebieden zoals India en Egypte. Dankzij onze televisie-uitzendingen, via onze promotie op evenementen, en via onze advertenties op televisie en in de geschreven pers zijn inmiddels heel veel mensen op de hoogte van de noodzaak van de hulp van Brooke Hospital for Animals. Wij zijn immens blij met de steun die wij ontvangen van de Brooke-donateurs, ongeacht de hoogte of frequentie van de steun.