Brooke-India

muildier en paard IndiaEr leven ongeveer 1.1 miljoen werkpaarden, ezels en muildieren in India. 90% van deze dieren leeft in de landbouwgebieden. De dieren zorgen voor het levensonderhoud van miljoenen mensen, maar hun gezondheid en welzijn is vaak verwaarloosd als gevolg van gebrek aan kennis en financiële middelen van de eigenaren, gebrek aan op paardenwelzijn toegespitste diensten en onverschilligheid bij de autoriteiten.
De dieren worden ingezet voor een veelheid aan werkzaamheden, zoals transport van mensen, landbouwproducten en bouwmaterialen. Duizenden dieren werken in baksteenfabrieken, waar ze dagelijks, in schroeiende hitte, tonnen bakstenen verplaatsen.
De problemen ter zake van gezondheid en welzijn van de dieren verschillen sterk afhankelijk van het type werk waarvoor ze worden ingezet en het gebied waar ze werken. India is een immens land en er zijn verschillen in klimaat, terreinomstandigheden, plaatselijke beschikbaarheid van veterinaire diensten en het niveau van kennis bij eigenaren en gebruikers van de werkpaarden, ezels en muildieren.
Brooke Hospital for Animals is sinds 1992 actief in India. Het hulpprogramma is over de jaren uitgegroeid tot een aanwezigheid op 35 locaties in 10 deelstaten. Brooke-India beleeft een periode van strategische veranderingen en ontwikkelt zich van een situatie van rechtstreekse behandelingen via (uitsluitend) mobiele klinieken naar een benadering van dienstverlening via samenwerking met zowel civiele als overheidsorganisaties.

voorlichting  Prema voorlichting  vrouwengroep  voorlichting op equine fair

Brooke-India richt zich op de opbouw van dienstverlenende capaciteit door bestaande, lokale dienstverleners. Echter, waar het niveau van de dienstverlening laag is, blijft Brooke-India rechtstreeks hulp verlenen aan dieren in nood.
Via voorlichtingsactiviteiten en in geringere mate via diergeneeskundige behandeling bereikt Brooke-India ongeveer 280.000 werkpaarden en -ezels.
Lokale veterinair dienstverleners, met name overheidsdierenartsen, krijgen van de voorlichtingsteams van Brooke-India bijscholing via door Brooke georganiseerde sessies. Ook hoefsmeden en tuigmakers worden bijgeschoold.
Brooke-India zet zich in voor de vorming van “dierenwelzijnsgroepen”. Deze groepen paarden- en ezeleigenaren houden regelmatig bijeenkomsten en hebben groepsspaarpotten opgezet waarmee kleine leningen worden verstrekt aan de leden. Zij kunnen in groepsverband acties organiseren, zoals tetanusvaccinatie, het gemeenschappelijk prepareren van mengvoer, en het gemeenschappelijk onderhandelen met dienstverleners waardoor een betere deal kan worden gesloten. In dorpen, baksteenfabrieken en bij heiligdommen waar bezoekers per werkdier worden vervoerd plaatst Brooke-India eerstehulp-pakketten.

voorlichtingsessie op locatie  colic treatment