Brooke-Luxor werkt tijdelijk uitsluitend met mobiele teams.


In 1966 werd aan de El Montazah Street in hartje Luxor een Brooke-dierenkliniek geopend. Meteen begon Brooke met de aanleg van schaduwplaatsen op strategische punten in en rond de stad. In de jaren “90 ging het eerste mobiele team van start, waarmee plaatselijke markten in Luxor en omgeving regelmatig konden worden bezocht. De Brooke-staf hield van de kliniek, met zijn enorme ficusboom, die het Brooke-team in 1966 had geplant op de binnenplaats. Het verdriet was groot toen in 2006 het bericht kwam dat de El Montazah-kliniek in drie maanden moest worden ontruimd vanwege een archeologische opgraving. Het Brooke-team vond een vervangende huurlocatie in een buitenwijk van Luxor. Het was om verschillende redenen geen ideale locatie, maar goed genoeg om de hulp aan zieke en verzwakte werkpaarden en -ezeltjes voort te zetten. Ondertussen hield het team de oren en ogen open voor een geschiktere klinieklocatie.

Een paar jaar geleden werd het land waarop de kliniek staat verkocht aan een nieuwe eigenaar, die hogere eisen stelde aan de huurprijs. De zoektocht van het Luxor-team naar een nieuwe locatie werd dwingender. Dat is geen gemakkelijke klus, want de locatie moet aan veel eisen voldoen, zoals watervoorziening, een veilige toegangsweg, en goede toegankelijkheid voor de vierbenige patiënten. Er is een aantal maanden geleden een geschikte locatie gevonden, waarvoor de vergunningen momenteel worden aangevraagd. Dat duurt even. De bouw van de kliniek zal echter weinig tijd in beslag nemen: het gaat om niet meer dan een paar muren, stallen, een zandbak voor de dieren om lekker in te rollen, en een dak. (Geen van de Brooke-klinieken beschikt over een “hightech” operatiekamer.)

Deze week kwam volslagen onverwacht het bericht dat de landeigenaar een nieuwe huurder heeft gevonden die drie keer meer zal betalen dan Brooke. Onderhandelingen voor een paar maanden uitstel hebben niets opgeleverd. De eigenaar geeft het Brooke-team een week de tijd om te vertrekken. Een grote schok, maar het Luxor-team is niet voor één gat te vangen. De hulp aan de dieren moet doorgaan!

Het Brooke-team heeft per direct de volgende maatregelen getroffen:

  • Het team heeft de patiënten die in de kliniek verbleven meegegeven aan hun eigenaren, met strikte instructies voor verzorging, en afspraken voor vervolgbehandeling.
  • Het team heeft een locatie gevonden die als uitvalsbasis zal dienen voor de mobiele klinieken.
  • Het team heeft toestemming gekregen om in het centrum, naast Luxor-tempel, een mobiele kliniek te stationeren, waar diereigenaren hun dier kunnen brengen voor behandeling.
  • Het team, dat tijdelijk geen patiënten zal kunnen huisvesten, zal de dieren poliklinisch behandelen of, indien mogelijk en waar nodig, bij eigenaren thuis.
  • Het team licht de dier-eigenaren in Luxor in over de tijdelijke, gewijzigde situatie.

Wij wensen het fantastische team van Brooke-Luxor kracht en sterkte toe.
Wij hopen dat Nederlandse toeristen die Luxor bezoeken hen een hart onder de riem zullen steken. Zij zullen gemakkelijk te vinden zijn. Foto's volgen.

De nieuwe kliniek van Brooke-Luxor, met een grotere opnamecapaciteit, zal volgens de laatste berichten niet lang op zich laten wachten. Wij houden u op de hoogte.

Brooke-Luxor team


Update 4 maart 2019: eerste actiefoto's gemaakt op de nieuwe (tijdelijke) poliklinische behandelplek

Luxor-team van start op tijdelijke locatie - foto1 Luxor-team van start op nieuwe locatie foto2