Over de privacy van onze donateurs


In de 24 jaar dat Brooke Hospital for Animals Nederland bestaat zijn onze gedragsregels ter zake van de privacy van de donateurs te allen tijde gebaseerd op waardering voor onze donateurs, respect voor de privacy van onze donateurs en zorgvuldigheid bij het hanteren van de persoonsgegevens.
Op 25 mei 2018 is, in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden waarbij geregeld wordt hoe de overheid, bedrijven, instanties en organisaties dienen om te gaan met persoonsgegevens. Teneinde te voldoen aan de nieuwe regelgeving, hebben wij ons in de verschillende achtereenvolgende fasen voorbereid op de toepassing van de wet en de verordening. Zodoende heeft Brooke Hospital for Animals Nederland aan de hand van een eigen analyse de nodige wijzigingen en aanvullingen gerealiseerd in de organisatie en de systemen, en onze privacyverklaring (2016) aangevuld met een paragraaf over het gebruik van cookies op onze website.
Meer lezen over onze omgang met persoonsgegevens? Lees hier ons privacybeleid.
Meer lezen over cookies op onze website? Lees hier ons cookiebeleid.