Brooke Hospital – de eerste Tachtig Jaar

Richard Searight is de kleinzoon van Dorothy Brooke, de oprichtster van Brooke Hospital for Animals (1934). Hij is initiatiefnemer van, en nog steeds actief betrokken bij, Brooke Hospital for Animals Nederland (1994).


Richard2080logoRichard Searight is de kleinzoon van Dorothy Brooke, de oprichtster van Brooke Hospital for Animals (1934). Hij is initiatiefnemer van, en nog steeds actief betrokken bij, Brooke Hospital for Animals Nederland (1994).


“Het is dit jaar 80 jaar geleden dat mijn oma Dorothy Brooke haar paardenhospitaal stichtte in Cairo, Egypte. Voor onze donateurs valt deze viering samen met de droevig stemmende herdenking van de Eerste Wereldoorlog.  

Eén van de meest verdrietige feiten van de Eerste Wereldoorlog is dat er, naast de 9.5 miljoen gesneuvelde militairen, net zo veel, zo niet méér paarden en muilezels zijn omgekomen. Minstens zo beschamend was de beslissing van het Britse leger in het Midden-Oosten om na de oorlog de paarden die het hadden overleefd te verkopen aan Egyptische eigenaren. Het enige lichtpuntje is dat dit heeft geleid tot het ontstaan van Brooke Hospital for Animals, een organisatie die vandaag hulp biedt aan een miljoen paarden en ezels per jaar. In het Engels kennen wij het gezegde dat een donkere wolk een zilveren randje kan hebben. In het geval van Brooke kunnen we spreken van een gouden randje.

De Brooke-geschiedenis begon stapje voor stapje, toen mijn grootmoeder en haar man Geoffrey Brooke in 1931, dertien jaar na het einde van de oorlog, begonnen de nog levende Britse oorlogspaarden in Egypte op te kopen. De Britse oorlogspaarden waren afgebeuld en verwaarloosd. De Egyptische eigenaren waren gewend om te werken met lokale Arabische paarden die veel beter bestand waren tegen de zware omstandigheden in Egypte. Drie jaar daarna, toen Dorothy alle Britse paarden had teruggekocht van hun Egyptische eigenaren, besloot ze om haar kliniek open te stellen voor alle hulpbehoevende paarden, ezels en muildieren in Egypte. In 1934 opende Dorothy in Cairo het ‘Old War Horse Memorial Hospital’ (‘Ziekenhuis ter nagedachtenis aan de oude oorlogspaarden’).

De stichting van een paardenhospitaal - in die tijd, in Egypte, door een vrouw - werd  door sommigen gezien als een excentrieke actie. Maar inmiddels is het initiatief van Dorothy uitgegroeid tot een pragmatische, nuchtere organisatie die wereldwijd miljoenen paarden en ezels helpt, die grotendeels moeten leven zonder vriendschap of professionele veterinaire hulp.

Brooke is altijd een praktische, doelgerichte organisatie geweest. We hebben altijd de nadruk gelegd op het belang van diergeneeskundige hulp gecombineerd met voorlichting. Een bekende uitspraak luidt: ‘Geef een man een vis, en hij heeft een dag te eten. Leer hem vissen, en hij heeft zijn leven lang te eten.’ Hetzelfde principe geldt voor dierverzorging in ontwikkelingslanden. Een goed verzorgd paard of ezeltje leeft 4 tot 5 keer langer dan een verwaarloosd dier. In India bijvoorbeeld, sterven sommige ezeltjes al na één werkseizoen in de baksteenfabriek, omdat de eigenaar niets weet over dierverzorging. De eigenaar moeten zich in de schulden steken om een nieuw dier aan te schaffen, en de ellende begint van voren af aan. Brooke doorbreekt deze vicieuze cirkel, met voorlichting en begeleiding.

Maar de donateurs zijn altijd het echte wonder geweest van Brooke Hospital for Animals. Zonder de toewijding en steun van onze donateurs zou er niets zijn. Dan zouden er geen dieren worden geholpen; dan zouden er geen dieren worden gered. Mijn familie, de Searight/Brooke familie, heeft altijd diep respect voor dieren gehad. Wij zijn grootgebracht met de gedachte dat we onze dieren net zo moeten liefhebben als onze kinderen. Mijn oma Dorothy bleef stilstaan bij een lijdend paard zoals ze bij een lijdend kind zou hebben gedaan. Ik weet dat de Brooke-donateurs dit begrijpen. Uiteindelijk zijn we zijn allemaal lid van dezelfde familie: de familie die om dieren geeft. Intens dankbaar ben ik de Nederlandse leden van de Brooke-familie, de 30.000 Nederlandse donateurs. Gefeliciteerd Brooke-Nederland, met jullie 20-jarig bestaan!
Brooke Hospital for Animals heeft 80 jaar dieren geholpen. Dankzij u, kunnen we dat altijd blijven doen.”

 
Richard Searight                
mei 2014