Hevige regenval in Pakistan

De extreme moessonregens die in de eerste week van september over Pakistan zijn getrokken hebben flinke overstromingen veroorzaakt. (Een verslag van A. Chaudhry, hoofdkantoor Brooke-Pakistan, Lahore, 10 september 2014)


floods2014De meteorologische dienst van Pakistan bericht dat gedurende de afgelopen week in delen van de provincies Kashmir en Punjab in korte tijd rond de 300 mm regen gevallen is; verschillende rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Meer dan 28.000 mensen zijn getroffen en 182 mensen zijn omgekomen. Het Pakistaanse leger en de lokale overheden voeren noodhulp en reddingsoperaties uit. Op dit moment regent het niet meer en lijkt de moesson op zijn einde te lopen. De meerderheid van het vee en de overige dieren in het getroffen gebied, waaronder paarden en ezels, zijn naar droge gebieden geleid.


Van de gebieden waar Brooke Hospital actief is, zijn de districten Narowal, Sialkot en Sarodha het ergst getroffen door de moesson. In deze districten zijn rond de dertig mensen gewond geraakt, merendeels als gevolg van ingestorte huizen. Vooralsnog zijn bij ons geen gevallen van door de moesson omgekomen paarden of ezels bekend. Paarden, ezels en muildieren worden momenteel door de getroffen families gebruikt om zichzelf en hun bezittingen naar veiliger grond te vervoeren. Onze dierenartsen en mobiele teams in Pakistan gaan door met hun reguliere werkzaamheden en locatiebezoeken en bieden hulp waar mogelijk.

Eerdere overstromingen in Pakistan

Vorig jaar in deze tijd is Pakistan eveneens getroffen door vergelijkbare overstromingen, waarbij toen meer dan 130 doden zijn gevallen en 13.262 huizen zijn verwoest.

In 2010 leed Pakistan onder de ergste overstromingen in zijn geschiedenis. In dat jaar begonnen de overstromingen al in juli. Toen stond op het zwaartepunt 20% van het landoppervlak onder water, kwamen zo’n 1800 mensen om en werden meer dan 20 miljoen mensen getroffen. Brooke Hospital heeft destijds op grote schaal noodhulp verleend, aan mens en dier, waarover wij hebben bericht in “Brooke Nieuws” en op onze website.