India – Paardenmarkten

Zolang paard, wagen en ezelkar de goedkoopste vervoermiddelen zijn, zal er worden gehandeld in paarden en ezels. Van augustus tot en met februari worden er in India door plaatselijke overheden tientallen paardenmarkten georganiseerd, waar enorme aantallen paarden en ezels worden verhandeld.


IndiasepaardenmarktEen markt kan tot tien dagen duren. Paardeneigenaren en handelaren komen van heinde en verre met hun dieren, te voet of op open vrachtwagens. Afstanden van zevenhonderd kilometer zijn geen uitzondering. Paardenmarkten staan bovenaan de prioriteitenlijst van de Indiase Brooke-dierenartsen en hulpverleners. Er komen tienduizenden dieren en hun eigenaren. Met 13.890 geregistreerde paarden, is de Garh paardenmarkt in Ghaziabad (Uttar Pradesh) één van de grootste in India. Paardenmarkten vormen een groot gezondheidsrisico. Er is continu besmettingsgevaar voor vele ziektes, zoals paardengriep. Ernstige ongelukken die kreupelheid tot gevolg hebben, kunnen gebeuren wanneer de paarden verkeerd in en uit de vrachtwagens worden geladen. Dieren die dagenlang in de brandende zon vastgebonden staan, kunnen bezwijken aan oververhitting.

De mobiele Brooke-teams bezoeken de markten met een aantal doelstellingen.

koliekpaardenmarktVoorop staat dat de basisprincipes van dierenwelzijn worden verspreid onder zo veel mogelijk diereigenaren, handelaren, en overige belanghebbenden. Mensen leren ondermeer hoe ze ziektes en aandoeningen moeten herkennen, en dat ze zieke dieren niet moeten transporteren. Verder gaan ze in dialoog met de organisatoren van de evenementen. Die worden aangesproken om diervriendelijke voorzieningen te treffen, zoals stevige en goede zandwallen voor het in- en uitladen van de vrachtwagens, en voldoende drinkwatervoorziening over het hele terrein. Spoedgevallen worden onmiddellijk behandeld. De voorlichting over dierenwelzijn wordt verlevendigd met poppenvoorstellingen, spelletjes, quizzen en filmvertoningen.

Ook worden voorlichtingsessies gehouden voor hoefsmeden en overheidsdierenartsen over onderwerpen zoals hoefverzorging en het verantwoord beladen van paardenkarren.

Van augustus tot en met februari hebben de Brooke-teams 15 paardenmarkten bezocht. Aan 1738 dieren werd spoedhulp verleend. Duizenden eigenaren, handelaren en dierenartsen hebben belangrijke dierenwelzijnslessen van Brooke meegekregen. Brooke-donateurs maken dit mogelijk. 

casusbeen